Шта је Европски Темпус пројекат Сигмус?

Основна идеја пројекта СИГМУС је јачање улоге студената у управљању и руковођењу на универзитетима у Србији, у складу са Болоњском декларацијом. Пројекат представља један од националних приоритета у области структурних реформи у Србији, које се односе на унапређење процеса управљања на универзитетима и развој студентских сервиса.

Активности јачања студентских представничких тела се односе на планирања и развој капацитета студентских организација и других студентских представника.

Такође, активностима пројекта треба да се подстакне развој студентских сервиса на универзитетима у Србији. Резултати пројекта ће бити промовисани свим циљним групама у Србији, а пре свега ће бити доступни високо образовним институцијама. Будући да пројекта има велики национални значај, подржан је од стране свим акредитованим универзитета у Србији, као и од стране Министарства просвете и Националног савета за високо образовање. То је најбоља гаранција одрживости пројекта и после завршетка истог.