Пројекат за контролу квалитета

Састанак Комитета Пројекта за контролу квалитета одржаће се у Марибору од 6.-9. априла 2011. Главни резултат ове активности треба да буде Процена резултата Пројеката у првих шест месеци рада од стране Комитета Пројекта за контролу квалитета према радном плану Пројекта.